7.37. Na rysunku obok dane są trzy figury: kwadrat, trójkąt równoboczny i koło, których pola są odpowiednio równe: s, t, w. Wyraź pola figur umiesz czonych poniżej za pomocą pól s, t, w. a A b)

7.37. Na rysunku obok dane są trzy figury: kwadrat, trójkąt równoboczny i koło, których pola są odpowiednio równe: s, t, w. Wyraź pola figur umiesz czonych poniżej za pomocą pól s, t, w. a A b)