7.38. Wyznacz wysokość trójkąta ne 3 sqrt 3 cm^ 2 równobocznego, którego pole jest rów

7.38. Wyznacz wysokość trójkąta ne 3 sqrt 3 cm^ 2 równobocznego, którego pole jest rów