7.30 Wykaż, że proste k i l na rysunku poniżej są równoległe.

7.30 Wykaż, że proste k i l na rysunku poniżej są równoległe.