...

7.32. Na płaszczyźnie dane są cztery punkty A, B, C, D (zobacz rysunek obok). Prosta AB tworzy z prostą BC kąt 40 degrees , zaś kąt przyległy do kąta ACB ma 110^ . W/kai że jeśli półprosta AC jest dwusieczną kąta BAD, to pro sta AD jest równoległa do prostej BC. , 40 110 ^ 2 C

7.32. Na płaszczyźnie dane są cztery punkty A, B, C, D (zobacz rysunek obok). Prosta AB tworzy z prostą BC kąt 40 degrees , zaś kąt przyległy do kąta ACB ma 110^ . W/kai że jeśli półprosta AC jest dwusieczną kąta BAD, to pro sta AD jest równoległa do prostej BC. , 40 110 ^ 2 C

Zobacz!