...

7.33. Prosta m przecina dwie równoległe proste odpowiednio w punktach Bi A. Na prostej k zaznaczono punkt C w taki sposób, że BC = |AB| (zobacz rysunek obok). Wykaż, że półprosta AC jest dwusieczną kąta DAB. 7

7.33. Prosta m przecina dwie równoległe proste odpowiednio w punktach Bi A. Na prostej k zaznaczono punkt C w taki sposób, że BC = |AB| (zobacz rysunek obok). Wykaż, że półprosta AC jest dwusieczną kąta DAB. 7

Zobacz!