7.34. W trójkącie ABC dwusieczna kąta B przecina bok AC w punkcie B, prowadzimy równoległą do BC, przecinającą bok AB w punkcie |B 1 C 1 |=|BC 1 | B 1 Przez punkt C 1 ,Wykai, że 2

7.34. W trójkącie ABC dwusieczna kąta B przecina bok AC w punkcie B, prowadzimy równoległą do BC, przecinającą bok AB w punkcie |B 1 C 1 |=|BC 1 | B 1 Przez punkt C 1 ,Wykai, że 2