...

7.35. W kątach przyległych ABC, DBC poprowadzono dwusieczne i prostą, równo legla do AD, która przecina te dwusieczne odpowiednio w punktach Ei F, zaś ramię przecina w punkcie K. Wykaz, že |EK| = |KF| BC wielokąt. Wielokąt foremny. Suma kątów w wielokącie

7.35. W kątach przyległych ABC, DBC poprowadzono dwusieczne i prostą, równo legla do AD, która przecina te dwusieczne odpowiednio w punktach Ei F, zaś ramię przecina w punkcie K. Wykaz, že |EK| = |KF| BC wielokąt. Wielokąt foremny. Suma kątów w wielokącie 

Zobacz!