...

7.37. Wyznacz liczbę przekątnych: B) sześciokąta b) ośmiokąta 7.38. W jakim wielokącie liczba przekątnych jest: trzy razy większa od liczby boków b) pięć i pół raza większa od liczby boków c) osiem razy większa od liczby boków. c) piętnastokąta.

7.37. Wyznacz liczbę przekątnych: B) sześciokąta b) ośmiokąta 7.38. W jakim wielokącie liczba przekątnych jest: trzy razy większa od liczby boków b) pięć i pół raza większa od liczby boków c) osiem razy większa od liczby boków. c) piętnastokąta.

Zobacz!