7.41. W trójkącie prostokątnym wysokość poprowadzona z wierzchołka kąta pro stego jest równa 12 cm i dzieli przeciwprostokątną na dwa odcinki, których długości pozostają w stosunku 4: 9. Oblicz pole tego trójkąta.

7.41. W trójkącie prostokątnym wysokość poprowadzona z wierzchołka kąta pro stego jest równa 12 cm i dzieli przeciwprostokątną na dwa odcinki, których długości pozostają w stosunku 4: 9. Oblicz pole tego trójkąta.