7.42. Pole trójkąta prostokątnego jest równe 136, 5 cm ^ 2 wynosi 84/85 Oblicz długości boków tego trójkąta. , a cosinus jednego z kątów

7.42. Pole trójkąta prostokątnego jest równe 136, 5 cm ^ 2 wynosi 84/85 Oblicz długości boków tego trójkąta. , a cosinus jednego z kątów