7.43. W trójkącie prostokątnym cosinus jednego z kątów jest równy 12/13 a pro mień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy 13 cm. Oblicz pole tego trójkąta.

7.43. W trójkącie prostokątnym cosinus jednego z kątów jest równy 12/13 a pro mień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy 13 cm. Oblicz pole tego trójkąta.