7.44. W trójkącie prostokątnym sinus jednego z kątów jest równy 3 5 * Promień okręgu wpisanego w ten trójkąt ma długość 7 cm. Oblicz pole tego trójkąta.

 7.44. W trójkącie prostokątnym sinus jednego z kątów jest równy 3 5 * Promień okręgu wpisanego w ten trójkąt ma długość 7 cm. Oblicz pole tego trójkąta.