7.47. Wysokości trójkąta pozostają w stosunku 20/15 / 12 . a) Wykaż, że ten trójkąt jest prostokątny. b) Oblicz sumę sinusów wszystkich kątów tego trójkąta. dłuższy

7.47. Wysokości trójkąta pozostają w stosunku 20/15 / 12 . a) Wykaż, że ten trójkąt jest prostokątny. b) Oblicz sumę sinusów wszystkich kątów tego trójkąta. dłuższy

Chcę dostęp do Akademii!