7.48. W trójkącie ABC dane są: Oblicz pole trójkąta ABC. |AC| = 4 cm, |BC| = sqrt(37) * c * r oraz |

7.48. W trójkącie ABC dane są: Oblicz pole trójkąta ABC. |AC| = 4 cm, |BC| = sqrt(37) * c * r oraz |<BAC|=60^