...

7.48. Ramiona kąta MON przecięto prostymi równoległymi AA 1 iBB 1 jak na rysun ku poniżej: M. B 14. N B 1 ^ Oblicz: a) |AB|,jes|i|OA|=17 cm , OA 1 =2 dm, OB 1 =49 cm b) 10A), jeśli |OB|=10,5 cm. OA 1 =38 mm, A,B,=0,95 dm OB 1 ), jeśli |OA| = 16 cm , AB = 4, 8dm A 1 B 1 =0,4 m d |A 1 B 1 | , jeśli |OA| = 6, 3 cm , AB|=8,7 cm,|0B 1 |=22,5 cm .

7.48. Ramiona kąta MON przecięto prostymi równoległymi AA 1 iBB 1 jak na rysun ku poniżej: M. B 14. N B 1 ^ Oblicz: a) |AB|,jes|i|OA|=17 cm , OA 1 =2 dm, OB 1 =49 cm b) 10A), jeśli |OB|=10,5 cm. OA 1 =38 mm, A,B,=0,95 dm OB 1 ), jeśli |OA| = 16 cm , AB = 4, 8dm A 1 B 1 =0,4 m d |A 1 B 1 | , jeśli |OA| = 6, 3 cm , AB|=8,7 cm,|0B 1 |=22,5 cm . 

Zobacz!