...

7.49. Proste AB sunku poniżej: i A 1 B , przecięto prostymi równoległymi AA 1 ,BB 1 i CC 1 , jak na ry 18 A Oblicz: a) CC 1 , jeśli |c 1 O|=4 cm , OA = 3 cm, |AA 1 |=2 cm b) OC 4 !, jeśli |OA 1 |=1,8 dn , |AC 1 |=11,2 dm, |OC|=5,4 dm OB, jeśli |CC 1 |=4 dm , BB 1 =56 cm , C 1 B=1,2 m o CA 1 , jeśli |AA 1 |=2 cm , |BB 1 |=5 cm,|A 1 B 1 |=4,5cm , CC 1 =4 cm . D

7.49. Proste AB sunku poniżej: i A 1 B , przecięto prostymi równoległymi AA 1 ,BB 1 i CC 1 , jak na ry 18 A Oblicz: a) CC 1 , jeśli |c 1 O|=4 cm , OA = 3 cm, |AA 1 |=2 cm b) OC 4 !, jeśli |OA 1 |=1,8 dn , |AC 1 |=11,2 dm, |OC|=5,4 dm OB, jeśli |CC 1 |=4 dm , BB 1 =56 cm , C 1 B=1,2 m o CA 1 , jeśli |AA 1 |=2 cm , |BB 1 |=5 cm,|A 1 B 1 |=4,5cm , CC 1 =4 cm . D

Zobacz!