7.50. Wykaż, że proste ki/ na rysunku poniżej są równoległe.

7.50. Wykaż, że proste ki/ na rysunku poniżej są równoległe.