7.51. Czy na rysunku poniżej proste a ib są równolegle? Odpowiedź uzasadnij.

7.51. Czy na rysunku poniżej proste a ib są równolegle? Odpowiedź uzasadnij.