7.52. Na jednym z ramion kąta o wierzchołku o leżą punkty mieniu – punkty A 1 |B (patrz rysunek poniżej). A i B, a na drugim ra B Czy proste AA 1 iBB 1 są równoległe, jeśli: a) | OA = 4, 2dm , AB|=2 clm,|OA 1 |=6,3 dm,|OB 1 =9,3 dm b) |OA|=6,8 cm,|OB|=22,8 cm,|OB 1 |=28,5 cm,|A 1 B 1 |=20 cm .

7.52. Na jednym z ramion kąta o wierzchołku o leżą punkty mieniu – punkty A 1 |B (patrz rysunek poniżej). A i B, a na drugim ra B Czy proste AA 1 iBB 1 są równoległe, jeśli: a) | OA = 4, 2dm , AB|=2 clm,|OA 1 |=6,3 dm,|OB 1 =9,3 dm b) |OA|=6,8 cm,|OB|=22,8 cm,|OB 1 |=28,5 cm,|A 1 B 1 |=20 cm .