7.53. Dane są odcinki, których długości są równe a | b , a > b . Skonstruuj odcinek, którego długość będzie równa: a) d) 1/5 * a (b ^ 2)/a b) e) (2b)/3 (ab)/(a – b) c) f) (3(a + b))/7 a^ 2 a+b .

7.53. Dane są odcinki, których długości są równe a | b , a > b . Skonstruuj odcinek, którego długość będzie równa: a) d) 1/5 * a (b ^ 2)/a b) e) (2b)/3 (ab)/(a – b) c) f) (3(a + b))/7 a^ 2 a+b .