7.54. W trapezie ABCD, AB || CD, mamy dane: AB|=12 cm , |CD| = 7 cm , |AD| = 8 cm . O ile należy wydłużyć ramię AD, aby przecięło się z przedłużeniem ramienia BC?

7.54. W trapezie ABCD, AB || CD, mamy dane: AB|=12 cm , |CD| = 7 cm , |AD| = 8 cm . O ile należy wydłużyć ramię AD, aby przecięło się z przedłużeniem ramienia BC?