7.55. W trapezie ABCD, w którym AB || CD, przedłużono ramiona AD I BC do przecię cia się w punkcie E. Oblicz CE, jeśli |AD| = 1dm, |BC| = 1, 5dm , |DE| = 2dm .

7.55. W trapezie ABCD, w którym AB || CD, przedłużono ramiona AD I BC do przecię cia się w punkcie E. Oblicz CE, jeśli |AD| = 1dm, |BC| = 1, 5dm , |DE| = 2dm .