7.56. Na boku AC trójkąta ABC obrano punkt K tak, že |CK|/|AK| = 3/4 Przez punkt k po prostą równoległą do boku AB. Przecięła ona bok BC trójkąta w punk prowadzono cie L. Oblicz BLi LC, jeśli |BC| = 49 cm . Na boku AC trójkąta ABC obrano punkt M tak, że |AM|/|MC| = 5/7 poprowadzono prostą,

7.56. Na boku AC trójkąta ABC obrano punkt K tak, že |CK|/|AK| = 3/4 Przez punkt k po prostą równoległą do boku AB. Przecięła ona bok BC trójkąta w punk prowadzono cie L. Oblicz BLi LC, jeśli |BC| = 49 cm . Na boku AC trójkąta ABC obrano punkt M tak, że |AM|/|MC| = 5/7 poprowadzono prostą,