7.57. Przez punkt M równoległą do boku AB trójkąta, która przecięła bok BC |CN|/|CB| w punkcie N. Wiedząc, że AC=24 cm i AB|=20 cm , oblicz MN oraz

7.57. Przez punkt M równoległą do boku AB trójkąta, która przecięła bok BC |CN|/|CB| w punkcie N. Wiedząc, że AC=24 cm i AB|=20 cm , oblicz MN oraz