7.58. Oblicz miary kątów trójkąta prostokątnego, w którym jeden z kątów ostrych jest o 26 degrees większy od drugiego. p

7.58. Oblicz miary kątów trójkąta prostokątnego, w którym jeden z kątów ostrych jest o 26 degrees większy od drugiego. p