7.52. W trojkącie, którego pole jest równe 27 cm ^ 2 , dwa boki mają i 6 cm. Wiedząc, że kąt między danymi bokami jest rozwarty, oblicz: a) miarę tego kąta b) długość trzeciego boku.

7.52. W trojkącie, którego pole jest równe 27 cm ^ 2 , dwa boki mają i 6 cm. Wiedząc, że kąt między danymi bokami jest rozwarty, oblicz: a) miarę tego kąta b) długość trzeciego boku.