7.53. W trójkącie ostrokątnym dwa boki mają długość 5 cm i 8 cm. Pole tego trójkąta jest równe 10 sqrt 3 cm^ 2 . Oblicz: a) długość trzeciego boku, b) wysokość poprowadzoną na trzeci bok tego trójkąta.

7.53. W trójkącie ostrokątnym dwa boki mają długość 5 cm i 8 cm. Pole tego trójkąta jest równe 10 sqrt 3 cm^ 2 . Oblicz: a) długość trzeciego boku, b) wysokość poprowadzoną na trzeci bok tego trójkąta.