7.55. Pole trójkąta jest równe 20 cm ^ 2 a jeden z jego kątów ma miarę 150°. Wie dząc, że wysokości poprowadzone z wierzchołków kątów ostrych pozostają w sto sunku 5:4, oblicz długości boków trójkąta przy kącie rozwartym. D

7.55. Pole trójkąta jest równe 20 cm ^ 2 a jeden z jego kątów ma miarę 150°. Wie dząc, że wysokości poprowadzone z wierzchołków kątów ostrych pozostają w sto sunku 5:4, oblicz długości boków trójkąta przy kącie rozwartym. D