7.56. Wierzchołki trójkątów na rysunku obok należą do dwóch przeciwległych boków równole głoboku. Wykaż, że suma pól trójkątów białych jest równa sumie pól trójkątów zielonych. .57. Wykaż, że w równoległoboku na rysunku obok suma pól wielokątów zielonych jest równa sumie pol wielokątów szarych. długość 18 cm 7

7.56. Wierzchołki trójkątów na rysunku obok należą do dwóch przeciwległych boków równole głoboku. Wykaż, że suma pól trójkątów białych jest równa sumie pól trójkątów zielonych. .57. Wykaż, że w równoległoboku na rysunku obok suma pól wielokątów zielonych jest równa sumie pol wielokątów szarych. długość 18 cm 7