7.58. Punkt P leży dowolnie wewnątrz trojkąta, jak na rysunku obok. Każdy bok tego trójkąta jest podzielo ny jednym bokiem odpowiedniego zielonego trójkąta na dwa równe odcinki. Wykaż, że suma pól białych trój kątów jest równa sumie pól zielonych trójkątów. D

7.58. Punkt P leży dowolnie wewnątrz trojkąta, jak na rysunku obok. Każdy bok tego trójkąta jest podzielo ny jednym bokiem odpowiedniego zielonego trójkąta na dwa równe odcinki. Wykaż, że suma pól białych trój kątów jest równa sumie pól zielonych trójkątów. D