7.59. Każdy bok czworokąta jest podzielony dwoma punktami na trzy równe odcinki. Punkt P jest dowol nym punktem leżącym we wnętrzu czworokąta, (zo bacz rysunek obok). Wykaż, że suma pól białych czwo rokątów jest dwa razy większa od sumy pól zielonych trójkątów. 10 cm,

7.59. Każdy bok czworokąta jest podzielony dwoma punktami na trzy równe odcinki. Punkt P jest dowol nym punktem leżącym we wnętrzu czworokąta, (zo bacz rysunek obok). Wykaż, że suma pól białych czwo rokątów jest dwa razy większa od sumy pól zielonych trójkątów. 10 cm,