7.60. W trójkącie równoramiennym ABC podstawa AB ma długość a wysokość CD jest równa 12 cm. Oblicz pole trójkąta ABE, jeśli punkt E należy do boku AC oraz: a) |AE| = |EC| b) |AE|:|EC|=2:1.

7.60. W trójkącie równoramiennym ABC podstawa AB ma długość a wysokość CD jest równa 12 cm. Oblicz pole trójkąta ABE, jeśli punkt E należy do boku AC oraz: a) |AE| = |EC| b) |AE|:|EC|=2:1.