7.61. W trójkącie ABC wysokość poprowadzona na podstawę dzieli tę podstawę w stosunku 3/5 . Wiedząc, że pola powstałych trójkątów różnią się o 4 cm ^ 2 , oblicz pole trójkąta ABC.

7.61. W trójkącie ABC wysokość poprowadzona na podstawę dzieli tę podstawę w stosunku 3/5 . Wiedząc, że pola powstałych trójkątów różnią się o 4 cm ^ 2 , oblicz pole trójkąta ABC.