7.62. Przekątne czworokąta dzielą ten czworokąt na cztery trójkąty. Dane są pola trzech trójkątów (zo bacz rysunek obok). Oblicz: a) stosunek długości odcinków, na jakie punkt przecię cia przekątnych dzieli te przekątne, b) pole czwartego trójkąta. 30 75 45 D

7.62. Przekątne czworokąta dzielą ten czworokąt na cztery trójkąty. Dane są pola trzech trójkątów (zo bacz rysunek obok). Oblicz: a) stosunek długości odcinków, na jakie punkt przecię cia przekątnych dzieli te przekątne, b) pole czwartego trójkąta. 30 75 45 D