7.63. W trapezie ABCD, AB||DC , poprowadzono przekątne, które przecięły się w punkcie P. Wykaż, że pola trójkątów BCP i APD są równe.

 7.63. W trapezie ABCD, AB||DC , poprowadzono przekątne, które przecięły się w punkcie P. Wykaż, że pola trójkątów BCP i APD są równe. 

Chcę dostęp do Akademii!