7.64. W trapezie ABCD, AB||DC , poprowadzono przekątne, które przecięły się w p unkcie E. Pola trójkątów ABE i BCE są odpowiednio równe 78 i 52. Oblicz pole trójkąta CDE.

7.64. W trapezie ABCD, AB||DC , poprowadzono przekątne, które przecięły się w p unkcie E. Pola trójkątów ABE i BCE są odpowiednio równe 78 i 52. Oblicz pole trójkąta CDE.