7.65. Pole trójkąta ABC jest równe 24 cm ^ 2 . Środkowa CD ma długość 9 cm, a sinus kq- ta BDC jest równy 2/3 Oblicz długość boku AB.

7.65. Pole trójkąta ABC jest równe 24 cm ^ 2 . Środkowa CD ma długość 9 cm, a sinus kq- ta BDC jest równy 2/3 Oblicz długość boku AB.