7.67. Środkowe CD i BE trójkąta ABC przecinają się pod kątem 45 degrees; |BE| = 12 cm kąta ABC. , jak na rysunku obok. Wiedząc, oraz |CD| = 21 cm , oblicz pole trój

7.67. Środkowe CD i BE trójkąta ABC przecinają się pod kątem 45 degrees; |BE| = 12 cm kąta ABC. , jak na rysunku obok. Wiedząc, oraz |CD| = 21 cm , oblicz pole trój