7.64, Czy można zbudować a) 2, 4, 6 trójkąt o bokach mających długość: b) 2 – sqrt(2), 5, 2 + sqrt(2) c) 10, 12, 14?

7.64, Czy można zbudować a) 2, 4, 6 trójkąt o bokach mających długość: b) 2 – sqrt(2), 5, 2 + sqrt(2) c) 10, 12, 14?