7.63. Dany jest trójkąt równoramienny ABC o podstawie AC. Ramię AB przedłu zewnątrz trójkąta o odległość BD i punkt D połączono z punktem C. Oblicz drugość AC, jeżeli obwód trójkąta CBD wynosi 24 cm, a obwód trójkąta ADC wynosi iono na 39 cm

7.63. Dany jest trójkąt równoramienny ABC o podstawie AC. Ramię AB przedłu zewnątrz trójkąta o odległość BD i punkt D połączono z punktem C. Oblicz drugość AC, jeżeli obwód trójkąta CBD wynosi 24 cm, a obwód trójkąta ADC wynosi iono na 39 cm