7 62. W Oblicz obwód tego trójkąta. trójkącie równoramiennym jeden z boków ma długość 4 cm, a drugi 9 cm.

7 62. W Oblicz obwód tego trójkąta. trójkącie równoramiennym jeden z boków ma długość 4 cm, a drugi 9 cm.