7 61. W równoległoboku ABCD dwusieczna DE kąta rozwartego ADC i prosta BC wyznaczają dwa katy przyległe, których miary pozostają w stosunku 2 : 3. Oblicz 2/3 miary kątów równoległoboku ABCD.

7 61. W równoległoboku ABCD dwusieczna DE kąta rozwartego ADC i prosta BC wyznaczają dwa katy przyległe, których miary pozostają w stosunku 2 : 3. Oblicz 2/3 miary kątów równoległoboku ABCD.