7.69. Boki trójkąta ABC mają długość: AB = 10 cm, BC = 11 cm, AC = 12 cm. Połączono środki boków tego trójkąta, otrzymując trójkąt A1B1C1. Oblicz obwód tego trójkąta.

7.69. Boki trójkąta ABC mają długość: AB = 10 cm, BC = 11 cm, AC = 12 cm. Połączono środki boków tego trójkąta, otrzymując trójkąt A1B1C1. Oblicz obwód tego trójkąta.