7.70. Obwód trójkąta ABC wynosi 27 cm. Połączono środki boków tego trójkąta i otrzymano trójkąt A 1 B 1 C . Oblicz obwód tego trójkąta.

7.70. Obwód trójkąta ABC wynosi 27 cm. Połączono środki boków tego trójkąta i otrzymano trójkąt A 1 B 1 C . Oblicz obwód tego trójkąta.