7.69. Dwa boki trójkąta ABC mają długość: |AC| = 4, |BC| = 6 , a kąt ACB ma mia rę 150°. Przez wierzchołek C poprowadzono prostą prostopadłą do boku BC, która przecięła bok AB w punkcie D. Oblicz: a) długość odcinka CD b) pola trójkątów ADC i CDB.

7.69. Dwa boki trójkąta ABC mają długość: |AC| = 4, |BC| = 6 , a kąt ACB ma mia rę 150°. Przez wierzchołek C poprowadzono prostą prostopadłą do boku BC, która przecięła bok AB w punkcie D. Oblicz: a) długość odcinka CD b) pola trójkątów ADC i CDB.