7.70. Dwa boki trójkąta ABC mają długość: |AC| = 6, |BC| = 12 a kąt ACB rę 120 degrees . Przez punkt C poprowadzono prostą prostopadłą do boku AC, która prze cięła bok AB w punkcie D. ma mia a) Oblicz długość odcinka CD. Db) Wykaż, że punkt D jest środkiem boku AB. Pole trójkąta, cz. 2

7.70. Dwa boki trójkąta ABC mają długość: |AC| = 6, |BC| = 12 a kąt ACB rę 120 degrees . Przez punkt C poprowadzono prostą prostopadłą do boku AC, która prze cięła bok AB w punkcie D. ma mia a) Oblicz długość odcinka CD. Db) Wykaż, że punkt D jest środkiem boku AB. Pole trójkąta, cz. 2