7.71. Z kawałka trójkątnego materiału o obwodzie 1,12 m i polu 504 cm ^ 2 wycięto koło styczne do boków tego trójkąta. Oblicz długość promienia wyciętego koła.

7.71. Z kawałka trójkątnego materiału o obwodzie 1,12 m i polu 504 cm ^ 2 wycięto koło styczne do boków tego trójkąta. Oblicz długość promienia wyciętego koła.