7.73. W trójkącie ABC dane są kąty: | triangleleft A|=30^ , |

 7.73. W trójkącie ABC dane są kąty: | triangleleft A|=30^ , |<B|=45^ równa 3 cm. a) Oblicz pole trójkąta ABC. . Wysokość CD jest b) Wyznacz promień okręgu wpisanego w ten trójkąt. Podaj przybliżenie dziesiętne wyniku z dokładnością do 0,1 cm. 4 degrees