7.74. Pole trójkąta równoramiennego wynosi 48 cm ^ 2 , a sinus kąta przy podstawie jest równy 0,8. Oblicz: a) obwód trójkąta, b) promień okręgu wpisanego w ten trójkąt. 7.75.

7.74. Pole trójkąta równoramiennego wynosi 48 cm ^ 2 , a sinus kąta przy podstawie jest równy 0,8. Oblicz: a) obwód trójkąta, b) promień okręgu wpisanego w ten trójkąt. 7.75.