7.75. Pole trójkąta równoramiennego wynosi 168 go w ten trójkąt jest równy 5 1 4 cm . Wiadomo, że ramię jest dłuższe od podstawy 168 cm ^ 2 o 11 cm. a) Oblicz długości boków tego trójkąta. . Promień okręgu wpisane D b) Wykaż, że kąt a między ramionami tego trójkąta jest większy od nie mniejszy od 45 degrees . 30 degrees i jednoczes

7.75. Pole trójkąta równoramiennego wynosi 168 go w ten trójkąt jest równy 5 1 4 cm . Wiadomo, że ramię jest dłuższe od podstawy 168 cm ^ 2 o 11 cm. a) Oblicz długości boków tego trójkąta. . Promień okręgu wpisane D b) Wykaż, że kąt a między ramionami tego trójkąta jest większy od nie mniejszy od 45 degrees . 30 degrees i jednoczes